Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82
KBO-nummer: 0408.508.372
ING Privalis BE64 6300 2151 3952
info@vlaamspleitgenootschap.be
Over ons

Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.

 

Een tweede opdracht die het genootschap zichzelf had opgelegd was de vorming van de advocaten. Dit is in de loop der jaren geëvolueerd tot maandelijkse recyclagemiddagen, conferenties en studiedagen. Hierbij wordt getracht om temidden van commerciële initiatieven kwalitatief hoogstaande informatie te bieden tegen zeer redelijke prijzen.

 

Elk jaar organiseert het Pleitgenootschap in de loop van de maand november een plechtige openingszitting en een banket met revue en dansavond. De openingsrede wordt traditioneel uitgesproken door een confrater van onze balie die zich met voorstelling van zijn onderwerp op de jaarlijkse algemene vergadering kandidaat kan stellen en verkozen wordt om anderhalf jaar later de rede te houden. Op de jaarlijkse algemene vergadering, de plaats vindt op de eerste vrijdag van juni, verkiezen de leden niet alleen een openingsredenaar maar ook een raad van beheer die uit vijf tot twaalf leden bestaat waaronder de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter.
 

Mevrouw Marleen Dezaeger verzekert als vaste medewerkster de permanentie en verzorgt het secretariaat. Mevrouw Dezaeger bevindt zich op de -1 verdieping van het gebouw te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 63. U bent steeds welkom bij haar voor alle vragen die u zou hebben. Ook met de bestuursleden kan u steeds contact opnemen.

 

In de tabs links vindt u meer informatie omtrent de geschiedens en werking van het Vlaams Pleitgenootschap.

welkom | over ons | activiteiten | opleiding | poelaertplein | foto's | jobs | lidmaatschap | contact

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis Poelaertplein 1000 Brussel | T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82 | KBO. 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be

 

created by DMenP