Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82
KBO-nummer: 0408.508.372
ING Privalis BE64 6300 2151 3952
info@vlaamspleitgenootschap.be
Lidmaatschap

Beste confraters,

Het Vlaams Pleitgenootschap zal zich ook in het gerechtelijk jaar 2018-2019 ten volle inzetten voor zijn Brusselse confraters. Tal van activiteiten staan op het programma: een waaier aan recyclagemiddagen aan democratische prijzen, cultuuractiviteiten, de plechtige openingsactiviteiten met galadiner, de jaarlijkse studiedag, etc. 

Wij richten ons tot u met de vraag om uw lidmaatschap van het Vlaams Pleitgenootschap te hernieuwen of, mocht u nog geen lid zijn, om u aan te sluiten en te genieten van de talrijke voordelen die dergelijk lidmaatschap u biedt.

Onze leden kunnen immers rekenen op een aanzienlijk gunsttarief (onder meer voor de recyclagemiddagen, het galadiner, de studiedag, etc.). Reeds bij deelname aan enkele activiteiten verdient u uw lidgeld door dit gunsttarief in no time terug.

Voor een agenda en een overzicht van de activiteiten verwijzen wij naar onze website onder de rubrieken “activiteiten” en “opleidingen”. Ook via Het Poelaertplein en onze elektronische berichten zal u steeds op de hoogte worden gehouden.
 

~~De lidgelden voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 zijn:

• Advocaten stagiairs 40 EUR *
• Advocaten (minder dan 15 jaar balie) 75 EUR **
• Advocaten (vanaf 15 jaar balie) 85 EUR ***

• Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 35 jaar) 65 EUR
• Steunende leden (niet-advocaten 35 jaar of ouder) 75 EUR
• Ereleden (namen worden gepubliceerd in het Poelaertplein) 95 EUR
 

* Ingeschreven op de lijst van stagiairs sinds 2 september 2015 of later.
** Advocaat sinds 30 september 2003 of later.
*** Advocaat sinds 29 september 2003 of vroeger.
 

Indien de advocaat of de advocaat-stagiair zijn inschrijving op het tableau dan wel de lijst van stagiairs heeft laten schorsen, dan worden voormelde datums dienovereenkomstig vervroegd.
 

Bij aangaan / vernieuwing van het lidmaatschap vóór 1 oktober e.k. kunt u bovendien genieten van een early bird-korting van 5 euro!
 

Wij brengen graag nog eens de mooie traditie in herinnering waarbij de stagemeesters instaan voor de lidgelden van hun stagiairs.

U kan uw lidmaatschap aanvragen via de module waartoe u onderaan deze pagina toegang krijgt  Van zodra uw betaling doorgegeven wordt, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw lidmaatschap evenals een debetnota.

Dat bevestigingsbericht zal eveneens uw "lidmaatschapscode" vermelden die u te allen tijde kan gebruiken om bij het inschrijven voor onze activiteiten en opleidingen. Deze code geeft u recht op de ledenkortingen. Bewaar uw lidmaatschapscode dus goed.
 

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan u zich steeds wenden tot het secretariaat van het Vlaams Pleitgenootschap in het Justitiepaleis, elke voormiddag op maandag, dinsdag en donderdag. U kan het secretariaat ook bereiken via e-mail op info@vlaamspleitgenootschap.be.

Wij hopen u op tal van activiteiten te mogen begroeten!

Met confraternele groeten,

 
Emmanuel Verraes                                               Philippe Van Gaever
 
Voorzitter 2018 -2019                                        Penningmeester 2018-2019

 

 

 

Nieuwe leden
Individuele inschrijving (1 lid)
Groepsinschrijving (meerdere leden)   Kantoor registratie
Bestaande leden
Hernieuwing individuele inschrijving (1 lid)   Hernieuwing groepsinschrijving

welkom | over ons | activiteiten | opleiding | poelaertplein | foto's | jobs | lidmaatschap | contact

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis Poelaertplein 1000 Brussel | T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82 | KBO. 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be

 

created by DMenP